P.D. Ouspensky
Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet

 
3. painos

P.D. Ouspensky
Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet
 

 
Neljäs tie Suomessa, 2008
ISBN 978-952-92-4595-6
148 sivua
 
ovh 20 €
 
Suomentanut Kari Krohn
Suomennoksen tarkastanut 2008 Timo Krohn
 
3. painos

P. D. Ouspensky syntyi Moskovassa 1878. Hänen huomattavimmat teoksensa ovat Tertium Organum (1912) ja A New Model of the Universe (1914).
 
Hän opiskeli G. I. Gurdjieffin johdolla vuosina 1915-1922. Tästä elämänsä vaiheesta Ouspensky kertoo teoksessaan In Search of the Miraculous (1949, suom. Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta, 2003).
 
Vuodesta 1921 aina kuolemaansa 1947 asti hän luennoi Lontoossa ja New Yorkissa. Tämän kirjan sisältämät viisi luentoa ovat kaikkein tärkeimmät, ja muodostavat koko systeemin opiskelun perustan. Luentojen pohjalta virinnyttä keskustelua on julkaistu kysymysten ja vastausten muodossa teoksessa The Fourth Way (1957).
 
Kirjan esittelemä systeemi eli menetelmä ihmisen tutkimiseksi on ikivanha, mutta nykyihmiselle uusi, koska menetelmän lähtökohta on toinen kuin nykyisessä tieteessä. On olemassa eräitä ihmiseen liittyviä, perustavaa laatua olevia ilmiöitä, joita ei ole mahdollista tutkia "tieteellisesti". Miksi ihmisen tutkimisessa on vaikeuksia ja mitä on tehtävä niiden voittamiseksi, ovat teoksen pohdinnan kohteina. Tutkittavat ilmiöt ovat meille kaikille tuttuja jokapäiväisestä elämästä, ja jokaiselle on mahdollista ottaa niihin oma kantansa.


 
Toinen painos (painos loppu)

P.D. Ouspensky
Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet
 

 
Karatas-Kirja, 1977
Jämsän Lehden Kirjapaino
91 sivua
 
Suomentanut Kari Krohn
 
Toinen painos

P. D. Ouspenskyn IHMISEN SIELULLISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET on lyhyt esitys G. I. Gurdjieffin "Neljännen tien" peruskäsitteistä. Luennot julkaistiin 1951 ja ovat edelleen yksinkertaisin ja selkein johdatus Uuteen Tietoon.

Ovh. 25 mk (postim. 20 mk)

Samasta aiheesta:
J. G. Bennett: GURDJIEFF HYVIN SUURI ARVOITUS. Ovh. 10 mk (postim. 8 mk)
  Gurdjieffin elämänvaiheet, tutkimusmatkat ja opetuksen alkulähteet; mitä hän opetti ja miksi opetus on tärkeä nykyajalle.

J. G. Bennett: IHMINEN KRIISITILASSA. Ovh. 20 mk (postim. 17 mk)
  Kirja käsittelee samoja asioita kuin Ouspenskyn luennot, mutta toisesta näkökulmasta. Eräät käytäntöön kuuluvat perusseikat: uuden tiedon saamisen esteet ja ihmisluonnon "sokeat täplät" sekä oman aikamme kriisin syyt ovat lähtökohtia itsensä tutkimiseen ja itseen kohdistuvaan työhön.

Lisäksi on julkaistu:
C. S. Lewis: SUURI AVIOERO. Ovh 10 mk (postim. 8 mk)
  Narnia-sarjan kirjoittajan tieteisromaani ihmisen sielullisista kehitysmahdollisuuksista. Alexandra Ionowan värikuvat.

-------------------------

Postimyynti suoraan kustantajalta. Maksamalla kirjan tai kirjojen postimyynti-hinnan kustantajan postisiirtotilille TA 230 22-2 toimitus tilaajalle tapahtuu välittömästi.

               KARATAS-KIRJAT
               Pl 19
               42100 J ä m s ä

Kirja valmis tammikuussa 1977.


 
Ensimmäinen painos (painos loppu)

P.D. Ouspensky
Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet
 

 
Karatas-Kirja, 1969
Jämsän Lehden Kirjapaino
91 sivua
 
Suomentanut Kari Kurki-Suonio

 
1. painos

P. D. Ouspensky syntyi Moskovassa 1878. Hänen huomattavimmat teoksensa ovat Tertium Organum (Kolmas työväline, 1912) ja A New Model of the Universe (Universumin uusi malli, 1914).
    Hän opiskeli G. I. Gurdjieffin johdolla vuosina 1915-1922. Tästä elämänsä vaiheesta Ouspensky kertoo teoksessaan In Search of the Miraculous (Ihmettä etsimässä).
   Vuodesta 1921 aina kuolemaansa 1947 asti hän luennoi Lontoossa ja New Yorkissa. Tämän kirjan sisältämät viisi luentoa ovat kaikkein tärkeimmät ja muodostavat koko systeemin opiskelun perustan.
   Luentojen pohjalta virinnyttä keskustelua on julkaistu kysymysten ja vastausten muodossa teoksessa The Fourth Way (Neljäs tie).
   Kirjan esittelemä systeemi eli menetelmä ihmisen tutkimiseksi on ikivanha, mutta nykyihmiselle uusi, koska menetelmän lähtökohta on toinen kuin nykyisessä tieteessä. On olemassa eräitä ihmiseen liittyviä perustavaa laatua olevia ilmiöitä, joita ei ole mahdollista tutkia "tieteellisesti". Kysymykset siitä, miksi näin on laita, mitä vaikeuksia ihmisen tutkimisessa on olemassa ja mitä on tarpeen vaikeuksien voittamiseksi, ovat teoksen pohdinnan kohteina. Tutkittavat ilmiöt ovat meille kaikille tuttuja jokapäiväisestä elämästä ja jokaiselle on mahdollista ottaa niihin oma kantansa.

 
 
<< takaisin << back <<


www.neljastiesuomessa.net
17.01.2021